عکس‌های برگزیده مسابقه #28 با موضوع فتومونتاژ و آزاد

برگزیدگان داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌وهشت در دو موضوع فتومونتاژ و آزاد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد ئاریز قادری انجام شد.

عکس‌های برگزیده:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #25 با موضوع آزاد

برگزیدگان داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌وپنج با موضوع آزاد در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد جلال شمس‌اذران انجام شد.

عکس‌های برگزیده:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس برگزیده مسابقه روزانه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ با موضوع آزاد

طبقِ هماهنگی‌های صورت گرفتە‌ی مدیران انجمن کوردفوتو در باب موضوعات هفتگی عکاسی، تغییراتی در جهت هر چه فعال‌تر بودن گروه، صورت گرفته، بدین صورت که از این به بعد، هر 24 ساعت یک عکس برگزیده در میان آثار ارسالی به انجمن خواهیم داشت.

موضوع عکس‌ها آزاد می‌باشد.