عکس‌های برگزیده مسابقه #6 با موضوع حرکت در مستند اجتماعی

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره شش با موضوع حرکت در مستند اجتماعی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

هدیه‌ای از طرف آتلیه شید سنندج به سه عکس منتخب اهدا خواهد شد.

داوری توسط آقایان ئاریز قادری، جمشید فرجوند فردا و منصور محمدی انجام شد.

عکس‌های تقدیری:

عکس‌های برگزیده مسابقه #5 با موضوع سایه

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره پنج با موضوع سایه:

داوری توسط آقایان کاوان یونسی، محمد حیدریان و پژمان شجاعی انجام شد.

عکس‌های برگزیده مسابقه #4 با موضوع خانواده

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره چهار با موضوع خانواده:

داوری توسط آقایان عمران اشرلو، پرویز رستمی و کاوه ذکریایی انجام شد.

عکس‌های برگزیده مسابقه #3 با موضوع عکاسی خیابانی

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره سه با موضوع عکاسی خیابانی:

داوری توسط آقایان بهمن شهبازی، فرهاد مطاعی و شهاب ناصری انجام شد.

عکس‌های برگزیده مسابقه #2 با موضوع بهار

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره دو با موضوع بهار:

داوری توسط آقای جمشید فرجوند فردا انجام شد.

عکس‌های برگزیده مسابقه #1 با موضوع پرتره

عکس‌های منتخب داوری مسابقه‌ی شماره یک با موضوع پرتره:

داوری توسط آقای ئاریز قادری انجام شد.