عکس‌های برگزیده مسابقه #19 با موضوع زمستان

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی نوزده با موضوع زمستان در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد مسعود مرادسلیمی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوری:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #18 با موضوع عکس سیاه و سفید مستند اجتماعی

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی هجده با موضوع عکس سیاه و سفید مستند اجتماعی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد مسعود مرادسلیمی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوری:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس برگزیده مسابقه روزانه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ با موضوع آزاد

طبقِ هماهنگی‌های صورت گرفتە‌ی مدیران انجمن کوردفوتو در باب موضوعات هفتگی عکاسی، تغییراتی در جهت هر چه فعال‌تر بودن گروه، صورت گرفته، بدین صورت که از این به بعد، هر 24 ساعت یک عکس برگزیده در میان آثار ارسالی به انجمن خواهیم داشت.

موضوع عکس‌ها آزاد می‌باشد.

عکس‌های برگزیده مسابقه #17 با موضوع قاب

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی هفده با موضوع قاب در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان منصور محمدی، سامان عباسی و کامران جباری انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #16 با موضوع معماری

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی شانزده با موضوع معماری در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان عمران اشرلو، منصور محمدی و خانم سروه نیک‌خواه انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #15 با موضوع انعکاس

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی پانزده با موضوع انعکاس در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان مسعود مرادسلیمی، سامان عباسی و ابراهیم سعیدی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #14 با موضوع پرتره محیطی

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی چهارده با موضوع پرتره محیطی در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان مسعود مرادسلیمی، سامان عباسی و ابراهیم سعیدی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های شایسته تقدیر: