عکس‌های برگزیده مسابقه #24 با موضوع آب

برگزیدگان داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌وچهار با موضوع آب در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد مسعود مرادسلیمی انجام شد.

داور عزیز جناب مرادسلیمی عکسهای منتخب را در چند ژانر مختلف انتخاب کرده‌اند که به شرح زیر می‌باشد:

عکس‌های منتخب “نگاه آبستره به آب“:

عکس‌های منتخب “نگاه مستند اجتماعی به آب“:

عکس‌های منتخب “نگاه Landscape به آب“:

عکس‌های برگزیده مسابقه #15 با موضوع انعکاس

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی پانزده با موضوع انعکاس در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان مسعود مرادسلیمی، سامان عباسی و ابراهیم سعیدی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر:

عکس‌های برگزیده مسابقه #13 با موضوع اشتغال

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی سیزده با موضوع اشتغال در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان جمشید فرجوند فردا، ئاریز قادری وشهاب ناصری انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر: