گزارش اردوی ۱۰ دی ۱۳۹۵ به روستای شاهی‌در

اردوی جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ با حضور ۱۹ نفر از اعضای انجمن برگزار شد.

طی این اردوی یک روزه به روستای شاهی‌در از توابع شهرستان مریوان سفر شد.

شرکت‌کنندگان در اردوی ۱۰ دی ۱۳۹۵ انجمن کوردفوتو
شرکت‌کنندگان در اردوی ۱۰ دی ۱۳۹۵ انجمن کوردفوتو

اسامی شرکت‌کنندگان در اردو: شهاب ناصری، مسعود نصراللهی، نیلوفر احمدی‌آیین، —-، آیرین داربوی، میلاد قریشی، سامان زاهدی، شاهو احمدی، دیاکو رهبری، رضا نیکبخت، کیانا شمعدانی، محسن یعقوبی، مهرداد رستمی، فرشید محمدی، مسلم گودرزی، کیوان جواهری، —-، گلاویژ احمدی، کسری آور.