ئاریز قادری، عکاس سنندجی برنده جایزه عکس سال یونیسف آلمان شد

هر سال یونیسف آلمان “جایزه‌ی بهترین عکس سال” را به عکس و مجموعه عکس‌هایى که شخصیت و شرایط زندگی کودکان در سراسر جهان را به شیوه‌ای فوق‌العاده نمایش می‌دهند، اعطا مى‌نماید. امسال “ئاریز قادرىهنرمند و عکاس کُرد و موسس و مدیر انجمن کوردفوتو از ایران براى به تصویر کشیدن عکس کودکى با لبخند در میان زباله‌ها و بیان امید حائز این عنوان شده است.

برنده جایزه‌‌ی عکس سال یونیسف - دفاع از حق لبخند - ئاریز قادری
برنده جایزه‌‌ی عکس سال یونیسف – دفاع از حق لبخند – ئاریز قادری

براى دیدن عکس‌هاى بیشترى از این هنرمند عکاس و دیدن مجموعه او از کودکان خانوارهای بلوچ در خراسان رضوى که از جایى واقع در مرز افغانستان و پاکستان در جستجوى یک زندگى جدید به ایران مهاجرت کرده‌اند، به وبسایت یونیسف آلمان (لینک زیر) مراجعه نمایید.

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/photo-of-the-year/contest-2016

ئاریز قادری برنده‌ی جایزه‌ی عکس سال یونیسف
ئاریز قادری برنده‌ی جایزه‌ی عکس سال یونیسف