عکس‌های برگزیده مسابقه #19 با موضوع زمستان

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی نوزده با موضوع زمستان در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد مسعود مرادسلیمی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوری:

عکس‌های قابل تقدیر: