مکان و زمان برگزاری جلسات

زمان: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

مکان: سنندج، خیابان معراج، روبروی دبیرستان محمدزاده، نبش کوچه ثمر، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای مهرگان.