نفر اول. عکاس: پژمان شجاعی

عکس‌های برگزیده مسابقه #27 با موضوع عکس‌های اینستاگرامی

برگزیدگان داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌وهفت با موضوع عکس‌های اینستاگرام در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد ئاریز قادری انجام شد.

عکس‌های برگزیده:

عکس‌های قابل تقدیر: