مقام اول موضوع طبیعت، عکاس: شاخه‌وان عثمانی

عکس‌های برگزیده مسابقه #21 با موضوع طبیعت

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست‌ویک با موضوع طبیعت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد بردیا سعادت انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوری:

مقام اول موضوع طبیعت، عکاس: شاخه‌وان عثمانی
مقام اول موضوع طبیعت، عکاس: شاخه‌وان عثمانی

توضیحات داور مسابقه، استاد بردیا سعادت در مورد عکس رتبه اول: عکس بسیار زیبایی است و حس خوبی را به بیننده منتقل میکند انتخاب زمان و زاویه مناسب از نقاط قوت کار می باشد ولی مهمترین فاکتور قوت و تمایز آن با بقیه, متفاوت بودن آن می باشد.

توضیحات داور مسابقه، استاد بردیا سعادت در مورد عکس‌های رتبه دوم: در عکس اول و دوم از این عکاس شاهد دو کار مینیمال در حوزه لنداسکیپ و طبیعت هستیم در کار دوم به واسطه استفاده از المانهای قایم متمرکز به عنوان نقطه تاکید شاهد ترکیب بسیار قویتری نسبت به کار اول هستیم همچنین عکاس به درستی اصول تعادل و توازن و همچنین نسبت طلایی را در کادر و ترکیب رعایت کرده که البته این اتفاقی نیست و نشان از تبحر ایشان در این زمینه می باشد. همین عکس دوم به تنهایی پتانسیل لازم برای احراز مقام دوم را دارا می باشد. در عکس سوم نیز شاهد یک کار متفاوت بسیار زیبا از طبیعت هستیم که به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده. انتخاب سوژه کادر مناسب بدون هیچ گونه برشهای ناموزون فوکوس دقیق ویرایش مطلوب و بدور از هر گونه اغراق از نقاط قوت کار می باشد.

توضیحات داور مسابقه، استاد بردیا سعادت در مورد عکس‌های رتبه سوم: نمونه عکاس موفق در ژانر و سبک و حوزه کاری خود… مجموعه کارهای عکاس از استاندارد بالایی برخورد دار می باشد.

عکس‌های قابل تقدیر: