عکاس: ئایرین داربوی

عکس‌های برگزیده مسابقه #20 با موضوع پرتره

برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی بیست با موضوع پرتره در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط استاد ابراهیم سعیدی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوری:

توضیحات داور مسابقه در مورد شیوه‌ی انتخاب عکس‌ها:

دوستان در انتخاب عکسهای برگزیده با موضوع پرتره در این هفته سعی شده تا علاوه بر کادر، کمپوزیسیون و یا اصول پایه ای برای ثبت یک عکس خوب، تا حد امکان خصوصیات عکس پرتره از منظر معنایی یا حسی هم مد نظر عکاس بوده باشد.

با نگاهی به سه عکس برگزیده هفته به راحتی میتوان دریافت که عکاسی پرتر تنها ثبت و یا خلق تکنیکی عکسی شسته رفته و زیبا نیست، اگر چه هر دو خصوصیت تکنیک و زیبایی از اجزاء لازم برای خلق عکس پرتره خوب میباشند.

اما زمانی عکاس برای خلق اثری تاثیرگذار در عکاسی پرتره موفق است که بتواند بخشی از خصوصیات حسی و بار معنایی کاراکتر عکس را بعنوان اصلی ترین شخصیت در عکس به من بیننده هم منتقل نماید.

در این وضعیت فرم ساختاری بصری عکس و پتانسیل معنایی و حسی نهفته در آن به یاری همدیگر اثری زیبا و پرقدرت و تاثیرگذار را خلق خواهند کرد.

و همه اینها زمانی امکان بروز پیدا می‌کند که فرد عکاسی با دید متفاوت و دانش و تجربه ای کافی در پشت دوربین حضور داشته باشد، خوب دیدن و به موقع فشاردادن دکمه دکلانشور هردو مستقیما وابسته به دو رکن اساسی دانش بروز در حیطه مردم شناسی و… و تجربه زیاد دیدن و کار کردن در جهت خلق اثری هنرمندانه است.

در هر سه پرتره برگزیده به راحتی میتوان نکات بالا را دید، بار معنایی در عکسها، فرم بصری کاملا متفاوت، در جهت بیان موضوعی و مفهومی عکسها اغلب چنان در همدیگر تنیده اند که میتوان گفت فرم و محتوا در آثار برگزیده ساختاری منسجم و یکدست را بوجود آورده اند.

متاسفانه اینجا اغلب عکسها را در اندازه کوچک بوسیله گوشی میبینیم و همین امر باعث میشود تا از نکات ظریف و نهفته در عکسها غافل بمانیم، الان خود منهم عکسها را که با گوشی میبینم احساس میکنم که حق مطلب در باره آنها ادا نمیشود، بنظرم با دیدن این عکسها در اندازه بزرگ در مانیتورهای کامپیوتر بهتر میتوان از زیباییها و خصوصیات نهفته در آنها لذت برد.

عکس‌های قابل تقدیر: