عکس برگزیده مسابقه روزانه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ با موضوع آزاد

طبقِ هماهنگی‌های صورت گرفتە‌ی مدیران انجمن کوردفوتو در باب موضوعات هفتگی عکاسی، تغییراتی در جهت هر چه فعال‌تر بودن گروه، صورت گرفته، بدین صورت که از این به بعد، هر 24 ساعت یک عکس برگزیده در میان آثار ارسالی به انجمن خواهیم داشت.

موضوع عکس‌ها آزاد می‌باشد.