عکاس: بهار ریسمانی

عکس‌های برگزیده مسابقه #15 با موضوع انعکاس

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی پانزده با موضوع انعکاس در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان مسعود مرادسلیمی، سامان عباسی و ابراهیم سعیدی انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر: