عکاس: ناصر محمدمرادی

عکس‌های برگزیده مسابقه #13 با موضوع اشتغال

عکس‌های برگزیده داوری مسابقه‌ی شماره‌ی سیزده با موضوع اشتغال در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ انتخاب شدند.

داوری این دوره از مسابقه توسط آقایان جمشید فرجوند فردا، ئاریز قادری وشهاب ناصری انجام شد.

عکس‌های برگزیده داوران:

عکس‌های قابل تقدیر: